Taxatie

Een taxatie kan voor verschillende doeleinden zijn. Zo kan iemand voor een aankoop, een verkoop, een hypotheek, een hypotheekverhoging i.v.m. verbouwing of bedrijfsmatig voor de jaarrekening van de onderneming een taxatie nodig hebben.

Ook voor de brand-/opstalverzekering of voor de hoogte van successierechten kan een taxatie nodig zijn. Daarvoor worden diverse waarden gevraagd, zoals:

  • de marktwaarde vrij van huur,
  • de executiewaarde vrij van huur en gebruik in verhuurde staat,
  • een economische huurwaarde
  • een waarde in bewoonde staat.

Soms vraagt iemand ons om de "taxatiewaarde", maar dat begrip bestaat helemaal niet. Het is dan ook zaak om de juiste vragen aan de klant te stellen zodat de juiste waarde kan worden getaxeerd.

De kwaliteit van de taxatie vinden wij belangrijk. Voor een appartement bijvoorbeeld moet ook de Vereniging van Eigenaars goed onder de loep genomen worden. Dat kost tijd, maar wij merken dat particuliere kopers hier vaak niet of onvoldoende van op de hoogte zijn. Als de taxatie maar goedkoop is...

Gelukkig is er nu het NWWI (Nederlands Woning Waarderings Instituut). Dit instituut is in het leven geroepen omdat er gefraudeerd werd met taxaties en biedt een waarborg voor een degelijk rapport. Ook wij nemen deel aan het NWWI. Daarnaast zijn wij lid van de NVM, vakgroep wonen.

Wij weten door onze lange ervaring in Utrecht wat u nodig heeft en wat de juiste waarde is!

Wat is een taxatie?

Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object, bij huizen wordt dit gedaan door een taxateur. Een makelaar kan enkel een waardebepaling geven. Een waardebepaling is een inschatting van de waarde die een woning heeft op het moment van opname, vooral gekeken naar vergelijkbare objecten in de omgeving, en de ervaring van de makelaar.

Een taxatie van een huis is belangrijk wanneer men dit wil kopen, verkopen, verzekeren of voor de gemeentebelasting (WOZ) op waarde geschat wil hebben.